Κωνσταντινίδης Σ. 31/05/2014

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι γιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραΐτρικό επάγγελμα
 
Πρόεδρος: Ι. Κανονίδης
Τι συμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Κίνδυνος
υποτροπής, εξέλιξη σε χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση,
αρτηριακά θρομβωτικά επεισόδια
Tags : 31/05/2014