Μάτσακας Ε. 31/05/2014

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι γιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραΐτρικό επάγγελμα
 
Μη συμπαγές μυοκάρδιο. Μια οντότητα που υπερδιαγιγνώσκεται;
Tags : 31/05/2014