Χ. Παπαδόπουλος 14/05/2010

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα
 
Καρδιακή ανεπάρκεια και συνυπάρχοντα νοσήματα