ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 01/02/2014

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Με τη βοήθεια της εταιρείας PHILIPS