ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ) - Ε. Χατζηνικολάου-Κοτσάκου 20/11/2009

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.