Συζήτηση - Ι. Βογιατζής, Δ. Λυσίτσας, Σ. Παρασκευαΐδης, Ι. Γ. Στυλιάδης 20/11/2009

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.