Συζήτηση - Γ. Γεωργιόπουλος, Β. Γουλιέλμος, Γ. Δρόσος, Ι. Ζαρίφης, Φ. Μανούδης 20/11/2009

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.