Αντιμετώπιση σε νοσοκομείο χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο - Θ. Μπελεβεσλής 19/11/2009

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.