Σ. Χαρίτος | Έλεγχος συχνότητας ή ablation στην κολπική μαρμαρυγή; 18/07/2020

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18/7Αίθουσα Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ -
19:00-20:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Β. Βασιλικός,Η. Ζάρβαλης
19:00-19:20 Φαρμακευτική ή ηλεκτρική ανάταξη στην κολπική μαρμαρυγή και πώς;
Μ. Κωνσταντινίδου
19:20-19:40 Έλεγχος συχνότητας ή ablation στην κολπική μαρμαρυγή;
Σ. Χαρίτος
19:40-20:00 Αντιπηκτική αγωγή στην κολπική μαρμαρυγή
Σ. Δήμου
20:00-20:30 Συζήτηση
Tags : 18/07/2020