Σ. Παρασκευαΐδης | Κρυπτογενή εγκεφαλικά επεισόδια. Δεδομένα από τις εμφυτεύσιμες καταγραφικές συσκευές 18/07/2020

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18/7Αίθουσα Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ -
18:00-19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Τ. Δαδούς,Ι. Τσούνος
18:00-18:15 Κολπική μαρμαρυγή στην καρδιακή ανεπάρκεια
Γ. Σταυρόπουλος
18:15-18:30 Διακαθετηριακή σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου
Δ. Λυσίτσας
18:30-18:45 Κρυπτογενή εγκεφαλικά επεισόδια. Δεδομένα από τις εμφυτεύσιμες καταγραφικές συσκευές
Σ. Παρασκευαΐδης
18:45-19:00 Συζήτηση
Tags : 18/07/2020