Χ. Χρυσοχόου | Η ψηφιακή καρδιολογία στην καρδιακή ανεπάρκεια 18/07/2020

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18/7Αίθουσα Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ -
17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Μ. Κωνσταντινίδου,Γ. Μπομπότης
17:00-17:15 Η ψηφιακή καρδιολογία στην καρδιακή ανεπάρκεια
Χ. Χρυσοχόου
17:15-17:30 Ψηφιακή καρδιολογία – ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Γ. Τρανταλής
17:30-17:45 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και Προσωπικά Δεδομένα Υγείας
Ζ. Αθανασιάδου
17:45-18:00 Συζήτηση
Tags : 18/07/2020