Α. Νταμότσεβ | Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός 18/07/2020

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18/7Αίθουσα Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ -
15:30-16:30 ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδροι: Γ. Σιάνος,Σ. Δευτεραίος
15:30-15:45 Αγγειογραφικές προβολές στη στεφανιογραφία
Α. Καρακάνας
15:45-16:00 Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός
Α. Νταμότσεβ
16:00-16:15 Διακαθετηριακές στεφανιαίες παρεμβάσεις. Ενδείξεις – επιπλοκές
Α. Μοσχοβίτης
16:15-16:30 Συζήτηση
Tags : 18/07/2020