Α. Μπούλμπου | Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας 18/07/2020

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18/7Αίθουσα Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ -
14:30-15:30 ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδροι: Φ. Λαζαρίδου,Θ. Ζαγκλαβάρα
14:30-14:45 Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας
Α. Μπούλμπου
14:45-15:00 Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας
Ν. Κουτάβας
15:00-15:15 Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της στένωσης αορτικής βαλβίδας
Α. Τσαουσίδης
15:15-15:30 Συζήτηση
Tags : 18/07/2020