Γ. Τσινόπουλος | Αντιμετώπιση της συμφόρησης στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια 18/07/2020

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18/7Αίθουσα Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ -
12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Σ. Παπαϊωάννου,Β. Πυργάκης
12:30-12:45 Κλινικά σύνδρομα οξείας καρδιακής ανεπάρκειας
Μ. Παπαδημητρίου
12:45-13:00 Ινότροπη υποστήριξη στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια στη Στεφανιαία Μονάδα
Η. Ζάρβαλης
13:00-13:15 Αντιμετώπιση της συμφόρησης στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
Γ. Τσινόπουλος
13:15-13:30 Καρδιογενής καταπληξία – Φαρμακευτική και επεμβατική αντιμετώπιση
Π. Δάρδας
13:30-14:00 Συζήτηση
Tags : 18/07/2020