Ι. Κανακάκης 04/01/2011

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.
 
Διεθνής εμπειρία, Ελληνική εμπειρία. Ανάπτυξη του προγράμματος ‘’Stent for Life’’ στη χώρα μας