ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 04/01/2011

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.
 
Πρόεδροι: Δ. Ζιούτας, Ν. Φραγκάκης