Α. Πανταζής 04/01/2011

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.
 
Είναι απαραίτητος ο γενετικός έλεγχος για την κλινική διαχείριση ασθενών με κληρονομικές αρρυθμιογόνες διαταραχές;