Γ. Μπομπότης | Κλείσιμο του Συνεδρίου-Συμπεράσματα 14/09/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
14/9Αίθουσα ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
20:00-20:15 Κλείσιμο του Συνεδρίου-Συμπεράσματα
Πρόεδροι: Γ. Μπομπότης
Tags : 14/09/2019

Live now!