Β. Πυργάκης 14/09/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
Β. Πυργάκης / MD, FESC, FACC, Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Live now!