Δ. Κωνσταντίνου 14/09/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
Δ. Κωνσταντίνου / MD, MSc, PhD, CCDS, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Απινιδωτών-Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Live now!