Φ. Οικονόμου | Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Επεμβατική Καρδιολογία το τελευταίο έτος 14/09/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
14/9Αίθουσα ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
19:00-20:00 Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Επεμβατική Καρδιολογία και την Ηλεκτροφυσιολογία το τελευταίο έτος
Πρόεδροι: Ι. Κανονίδης,Ι. Τσούνος
19:00-19:30 Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Επεμβατική Καρδιολογία το τελευταίο έτος
Φ. Οικονόμου
19:30-20:00 Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Ηλεκτροφυσιολογία το τελευταίο έτος
Ν. Φραγκάκης
Tags : 14/09/2019

Live now!