Δ. Τζιακάς | Επασβεστωμένες στενωτικές βλάβες και στρατηγικές αντιμετώπισης. Πρόσφατα δεδομένα 14/09/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
14/9Αίθουσα ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
18:15-18:45 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Ι. Κανονίδης
18:15-18:40 Επασβεστωμένες στενωτικές βλάβες και στρατηγικές αντιμετώπισης. Πρόσφατα δεδομένα
Δ. Τζιακάς
18:40-18:45 Συζήτηση
Tags : 14/09/2019