Γ. Ευθυμιάδης | Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 14/09/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
14/9Αίθουσα ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
17:00-18:15 ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Η σημασία του ΗΚΓ ηρεμίας στη διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο σε διάφορες κλινικές καταστάσεις
Πρόεδροι: Β. Βασιλικός,Η. Ζάρβαλης
17:00-17:10 Καναλλοπάθειες
Α. Κοντογεώργης
17:10-17:20 Νέοι αθλητές
Ε. Παγκουρέλιας
17:20-17:30 Αρρυθμιογόνος δεξιά κοιλία
Κ. Πολυμερόπουλος
17:30-17:40 Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Γ. Ευθυμιάδης
17:40-18:00 Σχολιασμός
Π. Κυριάκου,Π. Σωτηρίου,Μ. Σωτηριάδου,Δ. Γιαννόγλου
18:00-18:15 Ερωτήσεις-Σχόλια
Tags : 14/09/2019

Live now!