Γ. Δεληγιάννης | 38. SINGLE CORONARY ARTERY 14/09/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
14/9Αίθουσα ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
15:00-17:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Πρόεδροι: Γ. Κασίμης,Χ. Γραΐδης
15:00-15:11 35. MODIFIED SEPTOSTOMY IN TRANSPOSITION OF GREAT ARTERIES WITH ANEURYSMAL AND INTACT ATRIAL SEPTUM
Κ. Μυλωνάς
15:11-15:22 36. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ (SHOCKWAVE) ΣΕ ΕΝΤΟΝΑ ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ...
Σ. Δεληογλάνης
15:22-15:33 37. ΔΙΑΦΛΕΒΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ STENT ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΟΤΑΛΕΙΟ ΠΟΡΟ ΠΟΛΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ ΒΟΤΑΛΕΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
Α. Μπαλαδήμα
15:33-15:44 38. SINGLE CORONARY ARTERY
Γ. Δεληγιάννης
15:44-15:55 39. ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ά. Μοσχοβίτης
15:55-16:06 40. ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΕ ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
Δ. Δημητριάδης
16:06-16:17 41.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Δ. Δημητριάδης
16:17-16:28 42. BALLOON PULMONARY VALVULOPLASTY FOLLOWING URGENT PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION FOR CARDIOGENIC SHOCK
Α. Καρακάνας
Tags : 14/09/2019

Live now!