Συζήτηση 02/02/2013

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΛΒΙ∆ΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ
ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ Πρόεδροι: Χ. Πλιάκος, Ι. Ζαρίφης