Β. Νινιός 02/02/2013

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας. ∆ιάγνωση και τρόποι αντιμετώπισης