Θ. Ζαγκλαβάρα 02/02/2013

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας με χαμηλή ροή, χαμηλή κλίση πίεσης και φυσιολογικό ή χαμηλό κλάσμα εξώθησης