Φ. Λαζαρίδου 02/02/2013

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της στένωσης της αορτικής βαλβίδας. Αντιμετώπιση ασυμπτωματικών ασθενών με σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας.