Δ. Κωνσταντίνου | Κρυπτογενή εγκεφαλικά επεισόδια. Τι μας έδειξαν οι εμφυτεύσιμες καταγραφικές συσκευές 18/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
18:00-19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Β. Σκέμπερης,Τ. Δαδούς
18:00-18:15 Κολπική μαρμαρυγή στην καρδιακή ανεπάρκεια
Ε. Θεοφιλογιαννάκος
18:15-18:30 Κολπική μαρμαρυγή και νεφρική νόσος
Π. Κυριάκου
18:30-18:45 Κρυπτογενή εγκεφαλικά επεισόδια. Τι μας έδειξαν οι εμφυτεύσιμες καταγραφικές συσκευές
Δ. Κωνσταντίνου
18:45-19:00 Συζήτηση
Tags : 18/05/19

Live now!