Γ. Αηδονίδης | Στεφανιογραφίες 17/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
15:00-17:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Πρόεδροι: Χ. Γραΐδης,Ε. Ιωαννίδης
15:00-15:20 Μαγνητική
Θ. Καραμήτσος
15:20-16:00 Στεφανιογραφίες
Γ. Αηδονίδης,Δ. Δημητριάδης
16:00-16:40 Υπερηχογραφική μελέτη
Ξ. Αποστολίδου,Μ. Μαυρουδή
16:40-17:00 Αξονική
Ν. Καραδημήτρας
Tags : 17/05/19