Ε. Παπαβασιλείου | Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια 17/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
14:00-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Ι. Ζαρίφης,Ι. Βογιατζής
14:00-14:15 Αμυλοείδωση
Β. Καμπερίδης
14:15-14:30 Σαρκοείδωση
Γ. Σπυρομήτρος
14:30-14:45 Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια
Ε. Παπαβασιλείου
14:45-15:00 Συζήτηση
Tags : 17/05/19