Ε. Καραπατσούδη | Αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια 17/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
13:00-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Γ. Ευθυμιάδης,Ε. Ιωαννίδης
13:00-13:15 Περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια
Ι. Καραντουμάνης
13:15-13:30 Non compact καρδιομυοπάθεια
Κ. Οικονόμου
13:30-13:45 Αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια
Ε. Καραπατσούδη
13:45-14:00 Συζήτηση
Tags : 17/05/19