Δ. Τούσουλης | Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της σταθερής στεφανιαίας νόσου 17/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
12:30-13:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Ι. Κανονίδης
12:30-12:55 Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της σταθερής στεφανιαίας νόσου
Δ. Τούσουλης
12:55-13:00 Συζήτηση
Tags : 17/05/19