Ε. Ηλιοδρομίτης | Αιφνίδιος θάνατος στην κοινότητα 17/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Β. Βασιλικός
12:00-12:25 Αιφνίδιος θάνατος στην κοινότητα
Ε. Ηλιοδρομίτης
12:25-12:30 Συζήτηση
Tags : 17/05/19