Δ. Ανυφαντάκης | OR1. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ RΟΝ T ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ QT ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΕ ΥΓΙΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 17/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόεδροι: Γ. Κατσέας,Ν. Γκουζούμας
08:30-08:38 OR1. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ RΟΝ T ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ QT ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΕ ΥΓΙΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Δ. Ανυφαντάκης
08:38-08:46 OR10. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Α. Αϊδίνης
08:46-08:54 OR11. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ-ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑ
Ε. Τσούνης
08:54-09:02 OR12. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
Κ. Κίντης
09:02-09:10 OR13. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΟΜΒΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IIb/IIIa ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ STENT ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ STEMI ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΟΜΒΟΥ
Κ. Κίντης
09:10-09:18 OR 14. AMYLOID BETA 1-40 AND ITS UPSTREAM REGULATORY PATHWAY BACE1-AS LONG NONCODING RNA/BACE1 ARE ASSOCIATED WITH PRESENCE AND SEVERITY OF HUMAN ATHEROSCLEROTIC DISEASE
Ι. Μαυροειδής
09:18-09:26 OR15. ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ (VDD-DXICD)
Α. Σίσκος
09:26-09:34 OR16. ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Β. Σαατσόγλου
09:34-09:42 OR17. Η ΘΕΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΠΗ
Μ. Σωτηριάδου
09:42-09:50 OR18. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ CHA2DS2-VAScΚΑΙ HAS-BLEDSCORESΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
Σ. Τσικρικάς
09:50-09:58 OR19. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α. Φωτογλίδης
Tags : 17/05/19