Γ. Αμπατζόγλου | Ζητήματα Καρδιάς 16/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
16/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
20:30-21:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20:30-20:35 Προσφωνήσεις
20:35-21:00 Ζητήματα Καρδιάς
Γ. Αμπατζόγλου
Tags : 16/05/19