Θ. Δημητρούλας | Η πνευμονική υπέρταση στα νοσήματα του κολλαγόνου και ρευματικά νοσήματα 16/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
16/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
19:00-20:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Η. Τιτόπουλος,Ι. Σκουλαρίγκης
19:00-19:15 Διαγνωστική προσέγγιση της αρτηριακής πνευμονικής υπέρτασης
Γ. Πίτσιου
19:15-19:30 Φυσική ιστορία της πνευμονικής υπέρτασης – Παράγοντες που την επηρεάζουν
Ε. Σέρασλη
19:30-19:45 Η πνευμονική υπέρταση στα νοσήματα του κολλαγόνου και ρευματικά νοσήματα
Θ. Δημητρούλας
19:45-20:00 Φαρμακευτική θεραπεία στην πνευμονική υπέρταση
Π. Κυριάκου
20:00-20:30 Συζήτηση
Tags : 16/05/19