Π. Κουνατιάδης | Δοκιμασία κόπωσης 16/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
16/5Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι -
17:00-18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Π. Γκελερής,Σ. Σαββάτης
17:00-17:20 Δοκιμασία κόπωσης
Π. Κουνατιάδης
17:20-17:40 Δοκιμασία με θάλειο
Ε. Μωραλίδης
17:40-18:00 Δοκιμασία με stress echo
Ε. Βουρβούρη
18:00-18:30 Συζήτηση: Πώς επιλέγω;
Tags : 16/05/19