Α.Αβραμίδου | Περιστατικό ασθενούς άνδρα ηλικίας 49 ετών, που εισήχθη στο τμήμα μας με NSTEMI μετά από έναρξη λήψης tadalafil χωρίς να προηγηθεί καρδιολογική αξιολόγηση. 03/04/2019

 
Περιστατικό ασθενούς άνδρα ηλικίας 49 ετών, που εισήχθη στο τμήμα μας με NSTEMI μετά από έναρξη λήψης tadalafil χωρίς να προηγηθεί καρδιολογική αξιολόγηση. Αβραμίδου Α., Κοζατσάνη Δ., Κεραμάρης Μ. Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝ Καστοριάς
Tags : 03/04/2019