Σ.Μπακαλιός | Μυοκαρδιοπάθεια προκληθείσα από ταχυκαρδία 03/04/2019

 
Μυοκαρδιοπάθεια προκληθείσα από ταχυκαρδία Μπακαλιός Σ., Ρίζος Α., Παπαδήμος Χ-Μ., Λαζαρίδου Φ., Παπακωνσταντίνου Δ., Χαρίτος Σ., Τσούνος Ι. Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΘ «Άγιος Παύλος»
Tags : 03/04/2019