Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 01/12/2012

 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, Β. ΨΗΦΟΣ, Κ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, Μ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ, Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Π. ΣΟΦΗΣ, Δ. ΚΡΙΚΙΔΗΣ, Ι. ΚΙΡΜΠΑΣ Euromedica-Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη
Event: KEBE |5o IICE