Ι.Κανονίδης | ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 15/09/2018

 
20:15-20:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
Tags : 15/09/2018