Δ.Κωνσταντίνου | Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Ηλεκτροφυσιολογία - Θεραπεία με συσκευές 15/09/2018

 
19:15-20:15 Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Επεμβατική Καρδιολογία και Ηλεκτροφυσιολογία το τελευταίο έτος
Πρόεδροι: Γ.Μπομπότης,Κ.Γκατζούλης
19:15-19:45 Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Επεμβατική Καρδιολογία
Χ.Παπαδόπουλος
19:45-20:15 Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Ηλεκτροφυσιολογία - Θεραπεία με συσκευές
Δ.Κωνσταντίνου
Tags : 15/09/2018