Κ.Πολυμερόπουλος | Αρρυθμιογόνος δεξιά κοιλία 15/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
16:45-17:45 ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Η σημασία του ΗΚΓ ηρεμίας στη διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο σε διάφορες κλινικές καταστάσεις
Πρόεδροι: Κ.Γκατζούλης,Σ.Παρασκευαΐδης
16:45-17:00 Καναλλοπάθειες
Α.Κοντογεώργης
17:00-17:15 Νέοι αθλητές
Ε.Παγκουρέλιας
17:15-17:30 Αρρυθμιογόνος δεξιά κοιλία
Κ.Πολυμερόπουλος
17:30-17:45 Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Γ.Ευθυμιάδης
Σχολιαστές: Π.Κυριάκου,Π.Σωτηρίου,Μ.Σωτηριάδου,Δ.Γιαννόγλου
Tags : 15/09/2018
MEDTRONIC IICE 18