Μ. Δρακοπούλου | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ|ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2&3 15/09/2018

 
14:45-16:45 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
Πρόεδροι: Μ.Τσελεντάκης,Σ.Μωραΐτης
Tags : 15/09/2018