Μ.Χρυσοχέρης | Διακαθετηριακές Θεραπείες στην ανεπάρκεια της μιτροειδούς 15/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
12:45-14:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Διακαθετηριακές Θεραπείες Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών
Πρόεδροι: Γ.Μπομπότης,Κ.Σπάργιας,Α.Ζιάκας
12:45-13:00 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στις Διακαθετηριακές Θεραπείες Δομικών Καρδιοπαθειών
Β.Σαχπεκίδης,Β.Καμπερίδης
13:00-13:15 Παρόν και μέλλον της Διακαθετηριακής Θεραπείας των παθήσεων της αορτικής βαλβίδας
Γ.Μπομπότης,Κ.Σπάργιας
13:15-13:30 Διακαθετηριακές Θεραπείες στην ανεπάρκεια της μιτροειδούς
Δ.Φαρμάκης,Μ.Χρυσοχέρης
13:30-13:45 Διακαθετηριακή επιδιόρθωση της τριγλώχινης βαλβίδας
Α.Ζιάκας,Κ.Σπάργιας
13:45-14:00 Παρουσίαση δύο δύσκολων περιστατικών Διακαθετηριακών θεραπειών Δομικών Καρδιοπαθειών
Ι.Ζαρίφης,Κ.Σπάργιας
14:00-14:05 Ο ρόλος της ηχοκαρδιογραφίας στις Διακαθετηριακές Θεραπείες Δομικών Καρδιοπαθειών
Β.Καμπερίδης,Β.Σαχπεκίδης
14:05-14:40 Διακαθετηριακή Θεραπεία του Ανοιχτού Ωοειδούς Τρήματος και του δευτερογενούς μεσοκολπικού ελλείμματος. Ζωντανές Παρουσιάσεις (Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου)
Γ.Μπομπότης
14:40-14:45 Ερωτήσεις-Σχόλια
Tags : 15/09/2018
MEDTRONIC IICE 18