Μ. Χρυσοχέρης | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 15/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
14:45-16:45 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
Πρόεδροι: Μ.Τσελεντάκης,Σ.Μωραΐτης
Tags : 15/09/2018
MEDTRONIC IICE 18