Ε.Ιωαννίδης | Ανθεκτικότητα Διακαθετηριακά Εμφυτευόμενων Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων 15/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
09:30-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικών Βαλβίδων (ΔΕΑΒ)
Πρόεδροι: Γ.Μπομπότης,Κ.Τούτουζας,Α.Ζιάκας
09:30-09:48 Ενδείξεις και συνεχιζόμενη αναθεώρηση της Διακαθετηριακής Εμφύτευσης Αορτικών Βαλβίδων
Α.Μαυρογιάννη,Γ.Τρανταλής
09:48-10:06 Αγγειακό εγκεφαλικό. Τεχνικές και συσκευές ελαχιστοποίησής του
Γ.Παυλίδης,Α.Παπαδόπουλος
10:06-10:24 Παραβαλβιδική διαφυγή. Επίπτωση στην έκβαση
Α.Ζιάκας,Γ.Λάτσιος
10:24-10:42 Οδοί προσπέλασης και διαχείριση των οξέων αγγειακών επιπλοκών
Κ.Τούτουζας,Γ.Κατσιμαγκλής
10:42-11:00 Διαταραχές Ρυθμού και Αγωγής
Δ.Ιατρόπουλος,Η.Ζάρβαλης
11:00-11:18 Ανθεκτικότητα Διακαθετηριακά Εμφυτευόμενων Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων
Κ.Τούτουζας,Ε.Ιωαννίδης
11:18-11:30 Ερωτήσεις-Σχόλια
Tags : 15/09/2018
MEDTRONIC IICE 18