Σ.Τζήκας | O ρόλος της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στη διαχείριση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων: Ποιοι ασθενείς, για πόσο και γιατί? 14/09/2018

 
18:30-19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ASTRAZENECA
Πρόεδροι: Κ.Τούτουζας
18:30-19:00 O ρόλος της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στη διαχείριση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων: Ποιοι ασθενείς, για πόσο και γιατί?
Σ.Τζήκας
Tags : 14/09/2018