Γ.Καζινάκης | Ασθενείς με STEMI και καρδιογενές shock 13/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Βλάβες - Πρόκληση στην Επεμβατική Καρδιολογία
Πρόεδροι: Χ.Γραΐδης,Δ.Κουλαξής
18:00-18:15 Στρατηγικές και Τεχνικές στη Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση στο απροστάτευτο στέλεχος
Δ.Πεντούσης,Δ.Δημητριάδης
18:15-18:30 Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση σε βλάβες διχασμών
Σ.Παπαζαχαρίου,Α.Μίλκας
18:30-18:45 Περιστροφική Αθηρεκτομή
Α.Παπαδόπουλος,Σ.Δεληογλάνης
18:45-19:00 Ασθενείς με STEMI και καρδιογενές shock
Σ.Παπαστεφάνου,Γ.Καζινάκης
19:00-19:15 Διαδερμική Στεφανιαία παρέμβαση σε σύμπλοκες και πολυαγγειακές βλάβες
Χ.Γραΐδης,Δ.Τσικαδέρης
19:15-19:30 Ερωτήσεις-Σχόλια
Tags : 13/09/2018
MEDTRONIC IICE 18